انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  فرناندو آریاس ، مدیرکل OPCW

  افتخار می کنم که برای یادآوری و ادای احترام به قربانیان حمله سلاح شیمیایی سردشت ، من به نمایندگی از سازمان منع سلاح های شیمیایی ، عمیق ترین همدردی های خود را به مردم سردشت و اطمینان از حمایت های ماندگار مان را اعلام کنم.


  در این روز در سال 1987 ، مردان ، زنان و فرزندان سردشت در ابرهایی از سلاح های شیمیایی متحمل وحشت ، درد و رنج شدند. بسیاری از آنها کشته شدند. بازماندگان برای همیشه زخم های عمیق از دست رفتن اعضای خانواده ها وعزیزانشان را تحمل می کنند

  امروز به احترام مردم سردشت سکوت می کنیم تا دریابیم که وحشت آن روز هرگز نباید فراموش شود

  با تکریم و به یاد آوردن قربانیان ، ما نیزبه تعهد خود نسبت به بازماندگان آنها تاکید می کنیم

  خشم جهانی در حمله به سردشت انگیزه ای برای ایجاد یک ممنوعیت کامل ، دائم و قابل اثبات در مورد سلاح های شیمیایی فراهم کرد. در سال 1997 ، این ممنوعیت در کنوانسیون سلاح های شیمیایی تصویب شد. این کنوانسیون 193 کشور عضو خود را متعهد می کند تا اطمینان حاصل کنند که شهروندان آنها هرگز متحمل دردها و رنج هایی که امروز عزادارشان هستیم، نخواهند شد

  در این مناسبت بزرگ ، من از همه کشورها می خواهم که تعهد خود را به هدف کنوانسیون یعنی دستیابی به جهانی عاری از سلاح های شیمیایی تجدید کنند. ما این مسئولیت را به شهروندان سردشت ، به همه قربانیان سلاح های شیمیایی و نسل های بعدی مدیون هستیم

   

  م . ن / 99481