انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  امروز هجدهم مهرماه ، مصادف است با سى ونهمىن سالگرد بمباران مناطق مسکونى شهر سردشت به وسیله سلاح هاى غیر متعارف ؛ از جمله ناپالم فسفرى ، توسط رژىم بعث عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن عده زیادی از هموطنان و همشهریان عزیز ما گردید
  انجمن وظیفه خود می داند تا با پاسداشت یاد و گرامیداشت این قربانیان ، فریاد مظلومیت این شهر را که اولین شهر مسکونی قربانی سلاح های شیمیایی جهان و اولین شهر مسکونی قربانی بمباران های هوایی جنگ تحمیلی  ۸ ساله با عراق است ؛ به گوش مسؤولین کشوری و جهانیان برساند تا با نگاهی ویژه ، به رفع محرومیت های فراوان آن بپردازند .
  یاد و خاطره قربانیان این شهر مظلوم گرامی باد.

   

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

                             1398/07/18

      

  م / ن /18798