انجمن دفاع از حقوق مسدومین


   
  روز سەشنبە 1397/08/30 سومین روز از حضور اعضاء انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در کنفرانس سالانه سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی ( OPCW ) در سازمان لاهه
   
  نشست امروز ساعت ۱۰ شروع گردید و بازدید کنندەهایی دیگر از نمایشگاە انجمن بازدید نموده و دفتر یادبود را امضا کردند 
  همچنین مشخص شد در نشست ائتلاف ngoها اولین ارائە کنندە انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت خواهد بود ، موضوع این ارائه : ((بمباران شیمیایی شهر غیر نظامی سردشت و وضعیت فعلی قربانیان این شهرستان با تاکید بر خانوادە و زنان است)) کە از ساعت 13 بەوقت هلند شروع می شود.
   
  م . ن / 423
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  برنامە ارائە انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت با مضمون "نیازها , مسائل و دیدگاە  زنان قربانی سلاح های شیمیایی سردشت " در سالن ایپر سازمان opcw با استقبال ngo های ناظر سازمان برگزار گردید دراین ارائە اعضای انجمن های ایرانی شرکت کنندە در اجلاس و نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقایان دکتر قاسمی و دکتر صدیقی مقدم حضور داشتند .
   
  نشست با پرسش و پاسخ حاضرین بە پایان رسید