انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  معرفی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت


  در هفتم تیرماه سال1366 خورشیدی شهر سردشت و چند روستای حومه واقع در استان آذربایجان غربی در ساعت 4:15 عصر با بمبهای شیمیایی که طبق کنوانسیونهای بین المللی استفاده از آنها حتی در مناطق جنگی ممنوع شده است بمباران گردید. نوع گازی که در این بمباران مورد استفاده واقع شد گاز خردل بود. در اثر این جنایت طی روزهاي اول حدود 120 نفرشهید و هزاران نفرمصدوم شدند. مصدومینی که بنا به گفته پزشکان و متخصصان باید تا آخر عمر درد و رنج ناشی از عوارض شیمیایی را به دوش بکشند .
  این فاجعه از رسانه های جمعی داخلی و خارجی نه آن روز و نه حتی سالهایی چند پس از آن بازتاب آن چنانی نداشت و لذا فاجعه و خصوصاً مصدومین فراموش شده به حال خود رها شدند و این در حالی بود که دانش بشری می گوید عوارض ناشی از گاز خردل تا سالهای متمادی روی انسانها و محیط ماندگار است. در نتیجه مصدومین درد و رنج ناشی از این عوارض و حتي هزینه معالجه و درمان را خود متحمل می شدند. لازم بذكر است تا قبل از سال 1380 كمتر از 100 نفر بعنوان مصدومين شيميايي اين فاجعه شناسايي و تحت پوشش بنياد جانبازان قرار داشتند. این جریان ادامه داشت تا اینکه در سال 1379 جمعی از مصدومین و بازماندگان قربانیان این فاجعه خود تصمیم به پیگیری مشکلات و احقاق حقوق مصدومین و قربانیان نمودند .
  بدنبال این ضرورت 15 تن از اهالی شهر سردشت آقایان محمود محمدیانی ، صالح صالح زاده اقدم ، حسین محمدیان ، رحیم رشید زاده ، قادر عزیز پوری اقدم ، عبدالخالق یگانه ، هاشم کریمیان ، منوچهر رضازاده ، کاظم فریق پور ، مصطفی اسدزاده ، رحمت عباسی ، عبدالله یوسفی ، حمید حیدری ، رحیم کریمی واحد و صالح عزیز پوری اقدم  در روز سه شنبه مورخه 24/3/79 طی جلسه ای در محل مهمانسرای واحدی در سردشت جهت بیان مشکلات قربانیان بمبارانهای شیمیایی مناطق مسکونی و نظامی ایران و مسائل مرتبط با آن پس از بحث و تبادل نظر پیرامون اهمیت موضوع و چگونگی آن سرانجام از بین خود افرادی را به عنوان هیأت مؤسس جهت پیگیری امور تأسیس انجمن انتخاب نمودند، و این بود که انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت شکل گرفت.
  هیأت مؤسس رقم 6647 را که بیانگر تاریخ بمباران شیمیایی سردشت است چون نمادی از این فاجعه و به عنوان پیش شماره برای کلیه مکاتبات خود برگزید. و در اولین اقدام خود طی نامه شماره 25/3/79-1/6647 از فرمانداری شهرستان سردشت درخواست کسب مجوز برای فعالیت انجمن را نمود. با تلاش خستگی ناپذیر هیات مؤسس سرانجام در مورخه 25/12/80 انجمن مجوز فعالیت گرفت. انجمن تا قبل از اخذ مجوز بطور غیر رسمی فعالیت می کرد از جمله این فعالیت ها داشتن مراسم سالگرد در سال های 1379 و 1380, شناساندن بیشتر و بهتر فاجعه در داخل و خارج از کشور, انعکاس مسائل و مشکلات مصدومین به مسئولین و ... را میتوان نام برد.
   امروز انجمن همچنان بە فعالیت‌های بشردوستانە در داخل و خارج از ایران در راستای احقاق حقوق مصدومین شیمیایی مشغول بە کار بودە و در چندین سازمان بین‌المللی  عضویت دارد.
  هیأت موسس انتخاب شده عبارت بودند از:  آقایان عبدالخالق یگانه ، حمید حیدری ، حسین محمدیان ، رحیم کریمی واحد ، مصطفی اسدزاده ، صالح عزیزپوری اقدم و هاشم کریمیان .