انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  اساسنامه انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت

  اساسنامه انجمن كه داراي فعاليتهاي غير سياسي و غير انتفاعي براي مدت زمان نامحدود است همان است كه در ديگر انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي اعمال ميشود وخلاصه آن به شرح زير است .

  اهداف انجمن بر اساس اساسنامه عبارتند از:

  1-حمایت از بیماران، آسیب دیدگان و بازماندگان بمبارانهای شیمیایی
  2-ایجاد سمینارهای علمی و اجتماعی و برگزاری مراسم سالگردها
  3-جمع آوری کمکها و اعانات بمنظور تسکین وتعديل رنجها
  4-کوشش به منظور احقاق حقوق صدمه دیدگان
  5-جمع آوری اطلاعات و ارایه آن به علاقمندان و نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی مورد تایید جمهوری اسلامی
  6- جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین بین المللی و مطالعه روند کمک رسانی به آسیب دیدگان
  7- تلاش برای گسترش صلح و آشتی در جهان و نابودی سلاح های کشتارجمعی (این هدف بعداً در مجمع عمومی عادی سالانه سال 85 پیشنهاد و تصویب گردید).

  انجمن در طول فعالیت چند ساله خود در راستای نيل به صلح و آشتی در جهان و نابودی سلاح های کشتار جمعی که از اهداف اصلی انجمن است کوششهایی به عمل آورده است. اما اوایل این موضوع به طور واضح جزو اهداف انجمن منظور نشد ولی این مسئله در هدف دوم انجمن يعني ایجاد سمینارهای علمی و اجتماعی و برگزاری مراسم سالگردها مستتر بود تا اینکه انجمن در مجمع عمومی عادی سالانه سال 85 تصمیم گرفت موضوع را به طور جداگانه به اهداف خود اضافه نماید و مجمع هم با اکثریت قریب به اتفاق آن را تصویب نمود.

  انجمن توسط هيأت مديره اداره ميشود. هيأت مديره متشكل از5 عضو اصلي و 2 عضوعلي البدل است كه به مدت 2 سال توسط مجمع عمومي عادي انجمن انتخاب مي شوند.

  مجمع عمومي عادي انجمن سالي يكباربرگزارميگردد و براي رسميت آن حضور نصف اعضاء بعلاوه يك ضرورت دارد. در صورت به حد نصاب نرسيدن جلسه دوم مجمع به فاصله 15روز بعد تشكيل و با هر تعداد افراد حاضر در جلسه رسميت مي يابد. مجمع عمومي عادي علاوه بر انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان وظايف زير را هم بر عهده دارد:

  - رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرسان
  - تعيين خط مشي كلي
  - بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره
  - تصويب بودجه انجمن

  انجمن به جز مجمع عمومي عادي داراي مجمع عمومي فوق‌العاده است كه به درخواست هيأت مديره، بازرسان و يا يك سوم اعضاء تشكيل ميشود و وظيفه تصويب تغييرات در اساسنامه، بررسي و تصويب انحلال انجمن و عزل هيأت مديره را بر عهده دارد. مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.

  هيأت مديره جز در مورد موضوعاتي كه به موجب اساسنامه اخذ تصميم در باره آنها در صلاحيت مجامع عمومي است كليه اختيارات لازم براي اداره امور انجمن را به شرط رعايت حدود اهداف انجمن دارا ميباشد. اعضاء هيأت مديره يك هفته پس از انتخاب شدن از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. كليه اسناد و اوراق بهادار با امضاء هيأت مديره و خزانه دار و با مهرمعتبر خواهد بود. هيأت مديره مي تواند از بين خود و يا خارج يك نفررا به مديريت عامل انتخاب و حدود اختيارات او را تعيين نمايد.

  بازرسان ( يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علی‌البدل) كه براي يك سال توسط مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند وظيفه بررسي و مطالعه كليه اسناد و اوراق بهادار و تهيه گزارش براي مجمع عمومي را دارد. بازرس همچنين مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيأت مديره شركت كند و تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه را به مجمع عمومي گزارش دهد.

  عضويت در انجمن به صورت عضو رسمي و عضو افتخاري است. شرايط عضويت پرداخت حق عضويت به طور مرتب، نداشتن پيشينه كيفري و محروميت از حقوق اجتماعي است. اعضاء افتخاري را هيأت مديره به صلاحديد خود و بر حسب توانايي افراد در همكاري با انجمن براي دستيابي به اهدافش انتخاب و كتباّ از آنان پذيرفتن عضويت افتخاري انجمن را درخواست مي نمايد.

  بودجه انجمن از طريق حق عضويت، جمع آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت و وقف تأمين مي شود. درآمد و هزينه ها در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مجمع عمومي سالانه و مقامات زيربط ارائه خواهد شد.

  در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي 5 نفر را به عنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت موظف است پس از رسيدگي به حسابها، اداء ديون و وصول مطالبات، اموال و املاك انجمن را با تصويب مجمع عمومي و نظارت نمايندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان اوقاف و امور خيريه و نيروي انتظامي به يكي از موسسات غير انتفاعي عام المنفعه داخل كشور واگذار نمايد.

  اساس نامه انجمن مشتمل بر 3 فصل ،37ماده و 19 تبصره در تاريخ 10/4/80 به تصويب هيأت موسس رسيد.