انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  حضور اعضاءانجمن دفاع ازحقوق مصدومین شیمیایی سردشت در روزسوم اجلاس سالانه OPCW
   
  روز چهار شنبه 1396/9/8 برابر با 2017/11/29 با بازدید سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای جهانگیری و هیئت همراە  از نمایشگاه انجمن در حاشیە اجلاس اغاز شد . ایشان ضمن بازدید از نمایشگاه و تقدیر و تشکر از حضور پر رنگ انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در طی امسال و سالهای گذشتە نظرات و پیشنهادات خود را در نحوە برگزاری نمایشگاە ارائه فرمودند کە مورد استقبال هیئت اعزامی انجمن قرار گرفت.
   
  3j0_img_2573.jpg
   
  c7xw_img_2579.jpg
   
   
  در ساعت 10 صبح به وقت محلی دبیر کل محترم سازمان OPCW   جناب آقای احمد اوزومجو نیز با هیئت همراە و با حضور سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران اقای دکتر جهانگیری به محل نمایشگاه انجمن آمده و ضمن بازدید از نمایشگاە و تشکر از حضور مستمر انجمن در اجلاسهای سالیانە سازمان ، توضیحات لازم در مورد فعالیت های یک سال گذشته انجمن و بخصوص همایش علمی برگزار شدە انجمن در سالگرد بمباران شیمیایی سردشت بە مناسبت سی امین سالگرد بمباران و بیستمین سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون شیمیایی و تشکر از حضور ایشان در ایران در سالگرد سردشت توسط اعضای هیئت اعزامی انجمن  از ایشان درخواست گردید که در مراسم سالگرد بزرگداشت هفتم تیر سال آینده ، خود یا نمایندگان سازمان در سردشت حضور داشته باشند تا از نزدیک با آلام و نیازها و راه های برآورده کردن احتیاجات مردم و به خصوص قربانیان و مصدومین شیمیایی سردشت آشنا گردند .
   
  g5i_dsc_0333.jpg
   
  bh15_dsc_0338.jpg
   
  gc48_dsc_0342.jpg
  اعضای هیأت اعزامی انجمن در ساعت 12:30 به سالن محل برگزاری اجتماعات  NGO ها رفته و پرزنتیشن آماده شده برای حضار را پخش و تشریح نمودند ، که مورد توجه حاضرین قرار گرفت . 
   
  1sn9_img_2627.jpg
   
  6yn5_img_2658.jpg
   
  u054_img_2641.jpg
   
  l9ny_img_2637.jpg
   
   
  سپس به محل سالن اصلی کنفرانس رفته و در ساعت 17 به وقت محلی بیانیۀ انجمن توسط خانم حمیرا کریمی واحد دبیر کمیتە امور بین الملل قرائت گردید کە مورد تشویق حاضرین قرار گرفت و حتی چند NGO حاضر در اجلاس  شخصا تشکر و تقدیر خود را اعلام نمودند.
   
  v3qg_dsc_0624.jpg
   
  wg8_dsc_0627(1).jpg
   
  r29n_img_2688.jpg
   
  6f39_dsc_0629(1).jpg
   
   
  م . ن / 328