انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  اجلاس ویژە بیستمین سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی وسی امین سالگرد بمباران شیمیایی بە سردشت

  همزمان با سفر «احمد اوزومجو» مدیر کل سازمان منع سلاح های شیمیایی به تهران و با حضور وی ، مقامات لشکری و کشوری، سفرا و روسای نمایندگی های خارجی مقیم در تهران و مدعوین داخلی و خارجی اجلاس ویژه بیستمین سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی (CWC) و سی امین سالگرد حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به مردم مظلوم سردشت" در مورخە 96/04/11 برگزار گردید.

  در این نشست کە توسط دبیر خانە مرجع ملی و خلع سلاح وزارت امورخارجە برگزار شدە بود ، اقایان احمد ازومجو دبیر کل سازمان opcw , سردار دهقان وزیر دفاع , دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجە , سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در هلند آقای جهانگیری و شخصیتهایی دیگر و انجمن های مردمی بە مناسبت بیستمین سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و سی امین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت برگزار گردید.
  درآغاز اجلاس آقای ازومجو مدیرکل سازمان opcw با عرض تسلیت بە مردم سردشت اعلام کردند کە 95% سلاح های شیمیایی جهان نابود شدە و در جهت آموزش نیروهای هر کشوری اعلام آمادگی نمود.
   وزیر دفاع در بیانات خود از وضعیت قربانیان شیمیایی با تأکید بر قربانیان سردشت بە آمار بیش از 8000 نفر قربانی و آمار حملات شیمیایی عراق در طی 8 سال جنگ علیە ایران را 573 مورد اعلام نمود .
  همچنین دکتر عراقچی با عرض تسلیت بە مردم و بازماندگان سردشت ، بیستمین سال اجرایی شدن کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تبریک گفتە و آمار کشورهای پیوستە بەسازمان opcw را 192 کشور و قربانیان سردشت را بیش از 8000 نفر اعلام نمودند.
  در ادامە سخنانشان افزودند کە باقیماندە 5% سلاحهای شیمیایی را باعث ناامن شدن جهان برشمرد و خواستارآن شد کە آمریکا در زمان تعیین شدە نسبت بە نابود نمودن زرادخانه شیمیایی خود اقدامات لازمە را انجام دهد .
  آقای عراقچی در ادامه سحنان خود نامگذاری یکی از سالن های مقر سازمان opcw بە نام سردشت را پیشنهاد دادند.
  در ادامه این اجلاس ، سخنرانی و قرائت بیانیه توسط نمایندە انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت انجام گردید.
  در نهایت چند تن از نمایندگان مختلف کشورهای شرکت کننده در این اجلاس مطالبی را در مورد ششمین دورە آموزشی اعلام نمودند.
  در پایان اجلاس مصاحبه هایی از شبکه های ملی با اعضای انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت انجام شد.

  م . ن / 312