انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  شرکت هیأت اعزامى انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت  در بیست وسومین کنفرانس سالانه منع گسترش سلاحهاى شىمیایی در سازمان (opcw) ، لاهه هلند
  امشب ساعت پنج به وقت ایران هیأتی از اعضای انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ،  تهران را به سوى هلند به منظور حضور در بیست وسومین کنفرانس سالانه منع گسترش سلاح های شیمیایی که لاهه هلند برگزار می شود ، ترک خواهند کرد.
   
   با آرزوى موفقىت وسربلندى براى این هیأت محترم دراین نشست و با آرزوی جهانی حاری از گسترش سلاح های شیمیایی
   
   
  م . ن / 420