انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  بیانیه انجمن دفاع ازحقوق مصدومین شیمیایی سردشت در خصوص بیانات رییس جمهور ایران درجوابیه ترامپ
   
  نظر به پاسخ درخور و شایسته جناب آقای روحانی ، رئیس جمهور محبوب به سخنان رئیس جمهور آمریکا ، آقای ترامپ ؛ و اشاره آقای روحانی به فاجعه بمباران شیمیایی مناطق مسکونی توسط رژیم بعث عراق در طول جنگ 8 سالە عراق علیە ایران , خصوصاً شهرستان سردشت در 7تیر سال 1366 ( اولین شهر غیر نظامی قربانی حملات شیمیایی جهان ) و سکوت جامعه جهانی در برابر این فاجعە و در نهایت خلق فاجعە حلبچە ، ضمن ابراز انزجار مردم سردشت و انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت از جنگ و طرفداری از صلح و آشتی با تشکر و قدردانی از جناب روحانی رئیس جمهور محترم ، امیدواریم مسئولان خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مرتبط بە قربانیان, از این موضوع بە عنوان یک فرصت مناسب برای جبران آلام مردم محروم این منطقه در ایران و همچنین در سطح بین المللی استفاده کنند .
  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت 
   
  م . ن / 331
   
  1396/07/22